contributies

Wat zijn de contributies voor het seizoen 2019?

  • Niet-spelende leden : € 50,-
  • Jeugdleden t/m 9 jaar : € 98,-
  • Jeugdleden t/m 17 jaar : € 130,-
  • Senioren vanaf 18 jaar : € 175,-
  • Recreanten : € 145,
Betaling
  • De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
Opzegtermijn
  • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, dan is betaling verschuldigd tot eind van het kwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
Nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen niet met competitiewedstrijden mee spelen voordat de inschrijfkosten zijn betaald.